Over mij

Michiel Cobben – Sales & CRM Consultant in het dagelijkse leven, schrijver in het minder alledaagse.

Waarom ‘Het offer op de Canigou?’

Terecht kun je de vraag stellen waarom een ZZP-er zijn meest kostbare economische ruilmiddel – zijn tijd – steekt in schrijven. Lange tijd vroeg ik me dat niet af, ik schreef blogs en nieuwsbrieven en kreeg er complimenten over. Iemand die ik jaren niet gesproken had kwam op een verjaardag speciaal naar me toe om me te vertellen dat ze zo genoot van mijn nieuwsbrieven. Dat gaf energie en ik ging meer schrijven. Verhalen, gedichten zelfs. Mijn allereerste schrijfwedstrijd was voor een programma van de VPRO, het helaas ter ziele gegane ‘1000 woorden’. Ik won direct en was een week later op de radio. Mijn hobby was begonnen, maar het was geen bewuste keuze. Het was op me afgekomen en het was welkom.

Dat veranderde na mijn scheiding. Waarom? De scheiding kwam voor mij als een verschrikkelijke verrassing. Achteraf verklaren en accepteren lukte en ik leerde ervan. Door het delen met familie en vrienden kwam het besef dat veel mensen het ongeluk van hun partner bewust of onbewust negeren. In mijn geval met als gevolg het onverwacht uit elkaar vallen van ons gezin. Ik wilde bereiken dat mensen de gevoelens in hun leven die bij henzelf en hun dierbaren opkomen maar die ze niet goed uitkomen niet uit de weg gaan, maar ze juist onderzoeken en aangaan en het idee voor ‘Het offer op de Canigou’ was geboren.

Wat de link is met het verhaal in het boek, daarvoor zul je het moeten lezen en ik hoop dat je dat doet en er van leert.

Mail me voor vragen over mij of over het boek: info@michielcobben.nl